Ophør af Ansættelseskontrakter i Norge — L E Global Knowledge Centre

Opsigelser er baseret på økonomiske, tekniske, organisatoriske eller produktivitet grunde anses for kollektive når mindst ti ansatte har fået meddelelse om afskedigelse inden for en frist af tredive dage. Når en arbejdsgiver finder, at afskedige en række medarbejdere på samme tid, skal arbejdsgiveren følge en stram fastlagt procedure. Arbejdsmiljø Loven bestemmer, at en afskedigelse skal begrundes objektivt på grund af omstændigheder, der vedrører driften af virksomheden, arbejdsgiver eller arbejdstager. Meddelelse om opsigelse skal være skriftlig, og skal opfylde visse minimumskrav. I tilfælde af alvorlig misligholdelse af forpligtelsen, kan hver af parterne kan også opsige ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning