Norske Kortlægning og Matrikel-Myndighed Norge Advokater

Den norske Kortlægning Myndighed (er Norges nationale kortlægning agentur, der beskæftiger sig med landmåling, geodæsi, hydrografisk opmåling. Den norske Kortlægning Myndighed deltager i R D og samarbejder med norske industri og andre offentlige institutioner i områder, såsom eksport-orienterede foranstaltninger. Opgaver Administrator og drivkraft for Norge digital Undersøgelse og kort både på land og på havet Producerer, forvalter og den geografiske information er defineret som en regering ansvar Geodætisk net og tjenester for nøjagtig GNSS-positionering Primære data series, digital og trykt kort serie (land og hav) Matrikel oplysninger Tinglysning Udvikle og håndtere elektroniske tjenester til distribution af data (wms — og