Norske Civil Procedure Under Indflydelse af EU s Lovgivning — SpringerLink

Indflydelse af den Europæiske Union på det civilretlige systemer af Europæiske lande er bemærkelsesværdigt, også på de ikke-EU-Medlemsstater Der er dog også andre indirekte måder, hvorpå EU formår at påvirke den norske lovgivning, da Norge er en del af det Europæiske økonomiske samarbejdsområde Dette bidrag omhandler indirekte indflydelse i EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder, de generelle principper om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, og principperne om ligestilling og effektivitet, samt den afledte EU-lovgivning på det norske retssystem