Norsk statsborgerskab Norge Advokater

Norsk statsborgerskab er baseret på princippet om jus sanguinis Undtagelser er lavet for statsløse personer og foundlings Uanset fødested, et barn erhverver norsk statsborgerskab ved fødslen, hvis enten modervirksomheden er en norsk statsborger. Oprindeligt statsborgerskab var kun gået på som børn af norske mødre, da de var de eneste beviselige forældre, men over tid en formodning om, at fædrene herkomst skabt statsborgerskab til barnet, og i sidste ende endda udelukket moderens jus sanguinis. I nyere tid, som af den ene januar, mødres rettigheder til automatisk at videregive deres norsk statsborgerskab, er blevet genetableret. citation behov kravet om, at mor og