Norge LGBT-Ressourcer — Rettigheder i Eksil-Programmet

Norge roser sig selv for at være en trofast forsvarer af menneskerettigheder, tydeligt i deres omfattende lovgivning om ikke-forskelsbehandling. Selv om der er ingen beskyttelse mod forskelsbehandling i den norske Forfatning, de store konventioner om menneskerettigheder er indarbejdet i den norske lovgivning gennem Human Rights Act af. Det tager forrang for den norske lovgivning, bortset fra den Forfatning, som fortsat er den mest vigtige juridiske bestemmelse. Beskyttelse af ytringsfriheden for alle, herunder LGBT-personer er også omfattet af Artikel hundrede af Forfatningen. I, Norge blev det andet land i verden til at indføre lovgivning, der regulerer registreret partnerskab mellem to personer