Norge — Global CRE guide

Fælles hold — Brugsret — en langfristet forpagtning af jord er ret almindelige i Norge. Udnyttelse højre — ejeren er berettiget til at anvende ejendommen inden for de grænser, zoneinddeling af planer og andre offentlige forskrifter. Registration (registrering) — titlen er dokumenteret ved registrering i matriklen register, der føres af Det norske Kortlægning og Matrikel-Myndighed. Bortset fra landbrugsjord, alle fra inden for EU er underlagt de samme restriktioner som Nordmænd. For investorer fra lande uden for EU, er der nogle yderligere begrænsninger. Overførsel af titel — til gavn titel går straks på overførsel, men når det er muligt at registrere