Norge: Familie Lov — Loven Kontor Jeremy D. Morley

Norge er tiltrådt Haag-Konventionen om de Civilretlige Aspekter af Internationale børnebortførelser. Det er også en part til den Europæiske Konvention om Anerkendelse og Fuldbyrdelse af Afgørelser om Forældremyndighed og om Retablering af Forældremyndigheden af Børn, dateret den Maj. Begge disse konventioner blev inkorporeret i den norske lovgivning gennem Bortførelse af Loven, Lov nr. En Nordisk Konvention regulerer også sager, der involverer de Nordiske lande. Den Centrale Myndighed i henhold til Haag-Konventionen er det Kongelige justitsministeriet og den Offentlige Sikkerhed, Ministeriet for Civile Anliggender i Oslo. Ansøgninger i henhold til Konventionen, kan indsendes på engelsk Den Centrale Myndighed ikke har et