Niveauer af erstatninger for en påstand om urimelig afskedigelse

En grundlæggende prisen er beregnet ud fra samme begrundelse som en afskedigelsesgodtgørelse. En kompenserende tildeling er baseret på den faktiske økonomiske tab, der kan henføres til den arbejdsgiver, der påstand om urimelig afskedigelse er rejst imod. Der er sket en ændring til det maksimale kompenserende award til rådighed for urimelig afskedigelse. Dette blev bragt på plads i Den kompenserende prisen kan variere, men i alle tilfælde vil være baseret på de tab, som en person kan bevise, at de har lidt på grund af den kendsgerning, at de blev afskediget af deres arbejdsgiver. Dette tab vil være forskellen mellem hvad