Netværk af Anklagere om miljøkriminalitet

ENPRO er et Netværk af offentlige Anklagere om miljøkriminalitet i østersøregionen. ENPRO arbejder under ledelse af Netværk i den offentlige Anklagere Generelt i Østersøområdet, dvs medlemsstaterne af Council of the Baltic Sea States Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland og Sverige. Medlemmerne af ENPRO er anklagere, der er udpeget af Anklagere Generelt. ENPRO indkalder en gang om året på en konference, men medlemmerne af Netværket til også at fungere mellem konferencerne. ENPRO rapporter til Anklagere Generelt hvert år, og den Anklagere Generelt også bekræfte, ENPRO s handlingsplan på grundlag af de anbefalinger fra ENPRO. ENPRO arbejder for