Modkrav juridiske definition af modkrav

En påstand, som sagsøgte imod den påstand, sagsøger og søger lindring fra sagsøger til sagsøgte I visse situationer, men en sagsøgt, der kan gøre en udløbet årsag til handling, som et modkrav Denne procedure, der er tilladt af hensyn til rimelighed og retfærdighed, kaldes retfærdig genindvinding. Domstolen kan nedsætte sagsøgers penge tab op til det beløb af sagsøgtes modkrav, men den sagsøgte ikke vil blive tilladt en bekræftende inddrivelse af penge, ud over de beløb, som sagsøgeren kan blive berettiget til. n. en gengældelsesforanstaltning kravet af sagsøgte mod sagsøger i en retssag, der indgår i sagsøgtes svar, og har til