Konvention mellem den russiske Føderation og Kongeriget Norge»Om undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse. ‘

Regeringen for den russiske Føderation, Regeringen for Kongeriget Norge, der ønsker at underskrive Konventionen om undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse vedrørende skatter af indkomst og kapital, og også med henblik på bistand til økonomiske samarbejde mellem de to lande. Denne Konvention er anvendt til skatter af indkomst og kapital, der opkræves på vegne af de Kontraherende stater eller regionale eller lokale myndigheder, uanset metoden til deres samling. Alle skatter og afgifter, der opkræves fra det samlede beløb af indkomst, den samlede mængde af kapital eller fra separate elementer af den indkomst eller kapital, herunder skatter på indkomst fra