Juridiske Job i Norge — Liv i Norge

Det er muligt at arbejde i Norge i forbindelse med en udenlandsk juridisk licens, men de særlige regler, der afhænger af, om du har til hensigt at praktisere som advokat midlertidigt eller permanent. Der er også forskellige regler afhængig af dit statsborgerskab, specifikt, om du er en borger i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), medlem eller ej. Uanset hvilken af de ovenstående scenarier gælder for dig, skal du sende en meddelelse eller et program (som afhænger af omstændighederne) til bestyrelsen for Juridisk Praksis. Hvis det godkendes, vil du drive advokatvirksomhed under licens fra dit hjemland og bruge din hjemlands advokattitel,