Hvor domstolene beskytte menneskerettighederne ved at sammenligne tilfælde

Når der står i en vanskelig sag, at en domstol kan man nævne en beslutning truffet af domstole-og dermed engagere sig med argumenter i begrundelsen for sin egen dom. Retslige dialog kan enten være horisontale, mellem forskellige nationale domstole — for eksempel den norske Højesteret og den tyske Forfatningsdomstol eller lodret, mellem de nationale domstole og internationale domstole — for eksempel mellem den norske Højesteret og den Europæiske menneskerettighedsdomstol. En domstol behov for at give en god begrundelse for sin beslutning, for at være legitime. Det er derfor, det er nyttigt for domstolene til at se på, hvad andre domstole