Højesteret i Norge Advokater

Højesteret i Norge blev etableret i baseret på afsnit i den Forfatning for Kongeriget Norge, som foreskriver, at domstolene skal være uafhængige. Ud over at tjene som appelret for civil-og strafferetlige sager, kan det også tage stilling til, om regeringen har handlet i overensstemmelse med Norsk ret, og om Parlamentet har vedtaget lovgivning i overensstemmelse med Forfatningen. Konge af Norge, der alene har myndighed til at udnævne dommere til landets Højesteret. Han gør det på den rådgivning af landets Judicial Appointments Board, et organ, hvis medlemmer er også udpeget af Kongen. Højesteret er Norges højeste domstol Det har hele Kongeriget