Helbredsundersøgelser af ansatte på norske skibe og mobile offshore-enheder — norske Maritime Authority

Alle søfarende, der er læger, der blev godkendt af det norske myndigheder forud for en juli er forpligtet til at gennemføre et grundkursus for NMAP søfarende, der er læger, og til at implementere et kvalitetssystem, der inden for en juli. Reglerne om lægeundersøgelse af medarbejdere på norske skibe og mobile offshore-enheder (Sundhedsområdet) skal sikre, at den medarbejder, der er lægeligt egnede til tjeneste om bord, ikke lider af en medicinsk tilstand, der forventes at blive forværret af service på havet eller til fare for sundhed og sikkerhed eller andre personer om bord. Det norske center for maritim medicin har udviklet