Fordeling af Arv i Norge

Død af en person, der skal indberettes til den lokale domstol, og en af arvingerne efter den afdøde skal påtage sig ansvaret for begravelsen, samt for ethvert krav, som af den afdøde, hvis en sådan være tilfældet