Fordeling af ægteskabelig ejendom — Holland Advokatfirma hollandske Advokater Rotterdam, Holland

Holland er i dag et af de få lande i verden, der har et absolut fællesskab formueforhold ved ægteskab. Medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet, at alle ejendomme, uanset om det er anskaffet før eller efter ægteskabet, bliver automatisk communally ejet af begge ægtefæller. Parterne kan afvige fra dette princip, når der træffes aftale om en skilsmisse forlig. Dog, hvis skilsmisse er anfægtede, at en domstol vil holde fast i, at den samme opdeling af ejendommen. Et af de vigtigste argumenter for denne ordning er, at der (i teorien i hvert fald) det er let at opdele ægteskabelig ejendom ved