Forbrugeranliggender

At fremme forbrugernes rettigheder er en prioritet for EU Norge har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau Indarbejdelse af EU s lovgivning har samlet øget forbrugerbeskyttelse, navnlig da det giver norske forbrugerne en bedre beskyttelse når de foretager køb i andre Eu-lande. Den EU-lovgivning, er også af betydning for norske forbrugere, og flere foranstaltninger, der er gennemført i Norge, er på grund af eller påvirket af EU-lovgivning. Det Europæiske Netværk af forbrugercentre, er blevet oprettet for at gøre det lettere for den enkelte forbruger til at fremsætte klager i forbindelse med køb fra eller i andre EØS-lande. Et netværk af retshåndhævende myndigheder er

Forbrugeranliggender

At fremme forbrugernes rettigheder er en prioritet for EU. Gennem EØS-Aftalen, Norge gennemfører den samme lovgivning, som EU-landene i områder, såsom prisfastsættelse, markedsføring, forbrugeren køber, kontraktvilkår og pakketure. Mange norske forbrugere, der handler uden for Norge, og en mere ensartet lovgivning i EØS øger forbrugernes sikkerhed. Forbrugerpolitik er i stigende grad tiltrækker international opmærksomhed og er ofte højt på den Europæiske dagsorden. Forbrugeren køber, tegner sig for af det samlede bruttonationalprodukt (BNP) i EU. Gennem EØS-Aftalen, og vores deltagelse i det indre marked, Norge s forbrugerpolitik er påvirket af udviklingen i EU. Målsætningen for EU s forbrugerpolitik er til at