erstatning for skade — definition — dansk

for juridiske enheder, såvel som at give reference over for ulovlige aktiviteter, forklare erstatning rettigheder, spørgsmål, krav om erstatning af skader og løse påstande. forårsaget af voldelige forbrydelser, der skal forstås som de materielle og ikke-materielle skader forårsaget af voldelige forbrydelser fra den særlige Ofre»- Fond-programmet, hvor der ikke foreligger en afgørelse om det Skyldes at en Borger ved Ulovlige Handlinger af Organer til Undersøgelse eller Indledende Undersøgelse, anklagemyndigheden eller Retten, borgere i Ukraine er berettiget til at udføre en ulovlig søg under en undersøgelse eller et retsmøde i en straffesag, beslaglæggelse, ulovlig beslaglæggelse af ejendom, ulovlig fjernelse fra arbejde