en Rente på gæld — Den norske skatteforvaltningen

Denne post viser det beløb, du har betalt i rente på gælden, strafrente og — eller gavn af lavt forrentede lån fra en arbejdsgiver. Det samlede beløb vil normalt være udfyldt med de beløb, der er blevet rapporteret, så du bør kontrollere, at alt er korrekt. Dette punkt omhandler alle, der har betalt renter på gæld og — eller strafrente til et kreditinstitut i Norge, samt alle, der har fået fordel af lave renter på et lån fra en arbejdsgiver. Varen vil normalt være pre-filles med totaler for renter på gæld og — eller straf interesse. De beløb, der er