Der er fastsat Afskedigelse Lov og Juridiske Definition

Når en sagsøgt, der har tjent et svar på sagsøgers klage, at klageren kan få en afskedigelse, uden at dette berører ved at indtaste en formel aftale, en bestemmelse, med sagsøgte. Parterne er enige om, at betingelserne for afskedigelse, der skal være indgivet til retten, og retten afsiger en kendelse af afskedigelse, der håndhæver bestemmelsen af parterne. En afskedigelse af bestemmelsen er en afskedigelse, uden at dette berører medmindre parterne er enige om andet og registrere deres aftale i teksten af bestemmelsen. Med forbehold af bestemmelserne i Regel, litra c), eller Artikel, litra c), eller af nogen statut, en handling