Der arbejder som advokat i Norge — Advokater Norge. Web

Det er muligt at arbejde i Norge i forbindelse med en udenlandsk licens til at praktisere som advokat. Hvilke regler og procedurer, der gælder, afhænger af, om advokaten har til hensigt at drive advokatvirksomhed i Norge om en permanent eller kun har til hensigt at fremstå som en såkaldt ‘guest advokat», og om, hvorvidt den pågældende er statsborger i et EØS-stat. Hvis du ønsker at etablere en praksis i Norge for at yde juridisk bistand her, skal du sende en meddelelse — en ansøgning om dette til bestyrelsen for Juridisk Praksis. I sådanne tilfælde, du vil øve i henhold til