Data Protection Håndhævelse i Norge — Global Compliance Nyheder

Data Protection Myndighed, der har magt til at undersøge klager og andre sager på eget initiativ Endvidere, for loven om privatlivets fred overtrædelser, DPA kan pålægge en regulerende bøde på maksimalt ti gange den nationale forsikring grundbeløb, der i dag svarer til omkring En dataansvarlige kan være forpligtet til at kompensere de data, der er genstand for nogen skader, herunder pekuniære og ikke-pekuniære skader