Certifikat om Civilretligt Ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (CLB) — norske Maritime Authority

Bunkeroliekonventionen giver et ansvar, erstatning og obligatoriske forsikringsordning for ofre for skader forårsaget af flugt eller udledning af bunker olie. bruttoton (GT), samt at alle udenlandske skibe over, GT ind norske havne eller andre lastning eller losning steder i Norge og på den norske kontinentalsokkel. Kravet gælder også for skibe, der opererer permanent på norsk territorialfarvand Den norske Maritime Authority (NMA) spørgsmål CLBs for norske og udenlandske skibe. Bemærk: Den norske Maritime Authority giver prioritet til de norske skibe, men ansøgninger fra udenlandske skibe, der vil også blive overvejet. Kun udenlandske skibe fra flagstater på Paris MoU ‘s»Hvide liste»er accepteret,