Afskedigelse

En arbejdsgiver kan afskedige en ansat, hvis han — hun har rimelige grunde til at gøre det. De rimelige grunde, der skal være baseret på omstændigheder, der vedrører enten den ansatte eller arbejdsgiveren — virksomhed. Et eksempel på vilkår, der knytter sig til den medarbejder, der kunne være alvorlig misligholdelse af ansættelseskontrakten. Eksempler på vilkår, der knytter sig til arbejdsgiver — virksomhed kan være en nødvendig reduktion i størrelsen af arbejdsstyrken eller omorganisering. Meddelelse skal gives skriftligt, enten af arbejdsgiveren eller medarbejderen. Meddelelse fra arbejdsgiveren skal afgives skriftligt og skal afleveres personligt eller sendes med anbefalet brev med posten. En