Seneste udvikling — Visse norske Lån (Frankrig mod Norge) — Internationale DomstolVisse norske lån havde været flød i Frankrig mellem og

Fra det tidspunkt, hvor Norge suspenderet konvertibilitet sin valuta til guld ved flere lejligheder efter lån havde været serviceret i norske kroner

Den franske Regering, knæsætter årsag til den franske obligationsejerne, indgav en Ansøgning om Retten til at erklære, at gælden skal opfyldes ved udbetaling af guld værdien af kuponer fra obligationer på tidspunktet for betaling, og af guld værdien af de indløste obligationer på datoen for tilbagebetaling.

Den norske Regering har taget en række foreløbige indsigelser mod Domstolens jurisdiktion og i Dom afsagt den leveret på seks juli, fandt Domstolen, at det var uden kompetence til at træffe afgørelse om tvisten

Domstolen fandt, at da dens jurisdiktion afhang af de to ensidige erklæringer, der er afgivet af Parterne, kompetence blev overdraget til Domstolen, dog kun i det omfang, som disse erklæringer, der faldt sammen med at give det. Den norske Regering, som havde behandlet striden til at falde helt på deres nationale jurisdiktion, derfor var berettiget til, som følge af betingelsen om gensidighed, at påberåbe sig, i sin egen fordel, og under de samme betingelser, forbehold, der er indeholdt i den franske erklæring, som er udelukket fra Domstolens jurisdiktion, kan af forskelle med hensyn til spørgsmål, som var»i det væsentlige inden for den nationale kompetence, således som den opfattes af Regeringen for den franske Republik»