Norge — Afvigelse i udgifter skøn over BNP (faste LCU)Den værdi for Forskel i udgifter skøn over BNP (faste LCU) i Norge var, som af

Denne post udgør forskellen i brug af ressourcer (dvs, den skønnede BNP udgifter kategorier)

Data, der er i konstant lokale valuta