Hvad er de Strafferetlige regler. Bliver en Kriminel AdvokatStrafferetten er det område af loven, der vedrører ulovlig adfærd i samfundet. Når offentlige ledere tage skridt til at forbyde visse handlinger, de skaber forbrydelser. Strafferetten er det område af loven, der indebærer, at håndhævelse af straffeloven såvel som at forsvare sig mod beskyldninger om overtrædelser af straffeloven. Formålet med at forbyde adfærd er for at beskytte samfundet. Lovgivning beslutningstagere der typisk bestå en lov med den tro, at det er til samfundets bedste. Strafferetlige sanktioner, der skal påføres jævnt for alle. Lovgiverne kan ikke lave en lov om, at mål kun én person. Anvendelsen af straffe kriminelle lovovertrædere omfatter gengældelse, og at afskrække visse handlinger, forebygge yderligere lovovertrædelser og rehabilitering af lovovertrædere. En handling er ikke en forbrydelse, bare fordi regeringens embedsmænd forbyde adfærd. I stedet, en adfærd, der er en forbrydelse på grund af de sanktioner, der er knyttet til en overtrædelse. I tilfælde af en forbrydelse, en persons frihed er normalt på linje. Hver forbrydelse udfører en maksimal straf. At dødsstraf er den mest mængden af tid, en person kan tilbringe i fængsel, hvis de er dømt for lovovertrædelse. En strafbar lovovertrædelse, har ofte andre sanktioner, sådan som en fin, kriminalforsorgen og placere en registrering af den lovovertrædelse, om en person er forbudt, kriminelle historie. Men det karakteristiske for strafferet er, at en person, der begår en strafbar handling kan tilbringe tid i fængsel eller fængsel. Forbrydelser, der er klassificeret som felony handlinger og misdemeanor anklager. Typisk, en forbrydelse er en forbrydelse, hvis den maksimale straf er mere end et år i fængsel. En forbrydelse bringer som regel mulighed for at gå til en statsfængsel, snarere end et lokalt fængsel. En forbrydelse er en forbrydelse, der indebærer en maksimum straf på mindre end et år i fængsel. Nogle stater har en lav-niveau forseelser, der ikke har mulighed for fængsel tid. For eksempel, i Michigan, et mindre, der kører med en alkoholkoncentration i blodet, der er skyldig i en forbrydelse, der kan straffes med kun en bøde og samfundstjeneste. Hver medlemsstat kan have unikke klassificeringer for et par typer af lovovertrædelser. For eksempel, for visse felony handlinger i Texas, lovovertrædere ansigt kun mulighed for indespærring i en tilstand fængsel for ikke mindre end dage eller mere end to år. I de Forenede Stater, regeringer på alle niveauer kan skabe forbrydelser. Den føderale regering, regeringer og endda lokale myndigheder kan oprette forbrydelser. Det er også op til den enhed af regeringen, der skaber den lov til at håndhæve det. Hvis du er sigtet for en føderal forbrydelse, du kan svare, at det ved en føderal domstol. Hvis en lokal enhed af offentlige afgifter af nogen med en kriminalitet, de har til fil papirarbejde i den relevante domstol og bringe deres egen advokat til at fortsætte lovovertrædelsen. En stat eller lokal lovgivning, som kan være mere restriktive end en føderal lov, men en stat eller lokale myndigheder kan medføre en føderal lov. For eksempel, hvis regeringen gør det ulovligt at besidde marihuana, en by, som regeringen ikke kan komme sammen og medføre, at retten. Mens byen kan gøre en politik, der siger, at deres retshåndhævende embedsmænd ikke kommer til at håndhæve loven, at de ikke kan ophæve en statslig eller føderal lov. En straffesag starter med en anholdelse eller indgivelse af formelle afgifter. I sidste ende, er det op til en advokat for at få regeringen til at beslutte at anklage en person for en forbrydelse. Mens politiet kan foretage en foreløbig anholdelse af en person, der ikke formelt ansigt afgifter indtil statsadvokaten filer dem. En arraignment er det første retsmøde. En dommer eller dommer formelt læser tiltalte oplysninger om de afgifter, de står overfor. De sætter en obligation beløb og betingelser af obligationer. I sjældne og alvorlige tilfælde, kan de for håndhævelse af loven til at holde af den person, uden binding, indtil afgørelsen af den pågældende sag. Forsvaret har tid og kraft til at indsamle oplysninger om sagen. Forsvaret kan tjene en opdagelse efterspørgsel, der kræver, at statens advokat til at føre bevis om sagen. Statens advokat, der altid har en etisk forpligtelse til at give forsvaret med beviser, der kan være gunstige for deres forsvar. Hvis parterne når frem til en beslutning, kan sagen ikke gå til prøve. Den stat, der måske er enige om at afvise de anklager, de måske er enige om at afvise afgifter med betingelser, eller de kan udgøre en bøn beslutning. Hvis parterne ikke kan løse sagen, en dommer eller en jury kan høre beviser på en formel retssag. Hvis juryen finder, at de sagsøgte ikke skyldig, sagen ender. Hvis de finder den sagsøgte skyldig, sagen fortsætter med at straffe. En kriminel advokat hjælper deres klient forstår strafferet. De har også hjælpe klienten med at forstå, hvordan deres handlinger kan eller kan ikke overtræder et strafferetligt. En forsvarsadvokat kan hjælpe deres klient forstår, om en foreslået handlingsplan er en forbrydelse. En advokat for staten kan hjælpe de retshåndhævende myndigheder til at forstå bedste praksis for håndhævelse af loven. En anklager eller statsadvokaten fremlægger dokumentation for, og udøver strafforfølgning af sager på vegne af den enhed af regeringen, som de repræsenterer. De træffer beslutninger om at udvide med en bøn tilbud. De foreliggende beviser på vegne af staten i en retssag. En forsvarsadvokat hjælper deres klient præsentere et forsvar. En forsvarsadvokat samler beviser for deres klient. De skal vurdere sagen med henblik på at afgøre, levedygtig forsvar. Hvis de har brug for til filen pretrial bevægelser, de sørg for, at de fil bevægelserne på den rigtige måde. Borgere har konstitutionelle rettigheder. Ingen enhed af regeringen kan vedtage en lov, der krænker en persons ret til at være fri fra en urimelig ransagning og beslaglæggelse. Håndhævelse af loven kan heller ikke holde en person i fængsel for en ubestemt tid. Kriminelle advokater skal vide, hvordan grundloven og straffeloven skærer hinanden. De skal være klar over forfatningsmæssige konsekvenser af loven, da de går om deres arbejde og advokere for deres kunder, som er nødvendige for at beskytte og forsvare deres forfatningsmæssige rettigheder. En strafferetlig praksis kræver forskellige færdigheder og evne til indlæring.

For advokater, der kan lide hyppige retssager og lejlighedsvis optræden på tv, strafferet er en god pasform. Kriminelle advokater skal være godt tilpas i høj pressede situationer. De skal også være i stand til at tænke på deres fødder. Der er ofte ikke tid til at se noget op, eller søge en second opinion, når de skal handle i et spørgsmål om sekunder for at komme til at indrømme, beviser eller gøre indsigelse. Kriminelle loven er en god pasform for advokater, der ikke kan lide at sidde stille. Advokater, der vælger at fokusere på statens love i et lille geografisk område kan forvente at have flere retsmøder en uge. De kan forvente, at foretage forsøg og andre anfægtede høringer. Advokater, der fokuserer på kriminalitet har også den faglige udfordring i at opbygge en sag. De gennemgår politiets rapporter og interview vidner. De undersøger mulige forsvar og afgøre, om eller ikke de, der gælder for sagen. At være en effektiv strafferetlig advokat kræver et godt afrundet blanding af akademiske færdigheder og mundtlige fortalervirksomhed. Kriminelle advokater også drage fordel af at have en høj kapacitet for memorization. Kriminelle advokater kan ikke stole på at tale eller skrive alene. En kriminel advokat skal skrive tydeligt med henblik på korrekt fil bevægelser og hjælpe domstolen med at forstå nuanceret spørgsmål om lovgivning. De skal også have retssagen fortalervirksomhed færdigheder til at foretage komplekse forsøg. En advokat advokater på vegne af staten eller for en tiltalt, de skal også have den interpersonelle evner til at interagere med den anden side, og juryen.

Forbrydelse og straf er en alvorlig sag

Samfund er afhængig af offentlige anklagere og advokater til at slå til lyd for den offentlige sikkerhed. På samme tid, tiltalte stole på deres jurister til at beskytte deres rettigheder og går ind på deres vegne. Det gør strafferet en high stakes affære. For advokater, der nyder at skrive, og retssalen, strafferet er en mulighed for at udforske. Kriminelle advokater bruge tid på at undersøge og bruge logik til at vurdere deres sag, og forberede et forsvar. De fil bevægelser og andre papirer og argumentere sager i retten. For advokater, der elsker at tænke på deres fødder, strafferet er en værdig valg af karriere. Tidligere i min karriere har jeg håndteret sagerne i en række forskellige områder. Jeg gjorde nogle strafferet, udlejer-lejer tilfælde, skifteretten, personskade og andre almindelige civile sager. Denne widget kræver JavaScript for at køre