Erstatning for tort i det russiskeHvad betyder»tort»betyder

§ Den negative følelser for en person i Rusland, er forskellige

Den retlige regulering af spørgsmål i forbindelse med moralske skade og dens erstatning i den russiske Føderation er udført af: § Forfatningen af den russiske Føderation § retsplejeloven § arbejdsmarkedsloven § konventionelle principper og normer i international ret For forekomsten af ret til erstatning for den tort, at der skal være: § Tilstedeværelse af skade § Ulovlig handling eller passivitet af en kriminel § årsag-og-virkning relation mellem ulovlige aktioner, og at tilstedeværelsen af moralsk skade § skyld af en kriminel. Størrelsen af kompensationen afhænger af: § skyld krænkeren § graden af den fysiske og moralske lidelser, der er forbundet med bestemte funktioner i den person, der er kommet til skade § andre bemærkelsesværdige forhold. De stater, der udråbte sig selv forfatningsmæssige effektivt at bruge institut for kompensation af moralske skader (den Europæiske menneskerettighedsdomstol) § kompensation for påførelse af den gennemsnitlige skade på sundhed — den sum af tredive-syv rubler. § Kompensation til moderen af det dræbte søn — summen af rubler. Hvad der er nødvendigt at gøre følgende: § for At fastsætte særlige regler for definitionen af størrelsen af den erstatning, § At løse spørgsmålet om erstatning for ikke-økonomiske skader, at den juridiske personer § At udvikle en juridisk mekanisme inden for strafferetsplejen § At definere præcist, en cirkel af tredje parter, der har ret til kompensation